سنگ دوربین چیست ؟ آیا این سنگ واقعا جای گنج را نشان میدهد؟

سنگ بزرگ سوراخ دار معروف به سنگ دوربین

سنگ دور بین یا سنگ تقویم

 

 تا جایی که میدانم این نوع سنگ های سوراخ دار در همه جای جهان  وجود دارند. این سنگ های سوراخ شده چه فایده ای دارند ؟ و چرا انسان ها این سنگ ها را سوراخ کرده اند ؟ ایا واقعا سوراخ این سنگ ها مکان گنج را نشان میدهد؟

 

جواب :

تا جایی که میدانم این سنگ ها در همه جای دنیا و در دوره های مختلف تاریخی انسان وجود داشتند . منظور از دوره های مختلف تاریخ انسان چیست ؟

جواب :

منظور تاریخ پیشرفت  زندگی انسان است. دوره ای  بود که انسان فقط سنگ را می شناخت و از سنگ ابزار می ساخت . بعد می رسیم به دوره مفرغ  چون مفرغ فلزی بود که راحت بدست می امد و ذوب می شد .بعد دوره اهن البته من بصورت خلاصه توضیح دادم. البته باستان شناسان به دوره ای که انسان از سنگ برای ساختن ابزار استفاده میکرده   عصر سنگ  و به دورهای که انسان یاد گرفت تا از مفرغ استفاده کند عصر مفرغ میگویند .

ابزار ساخته شده در عصر سنگ

ابزار ساخته شده در عصر سنگ در این دوران انسان ها فقط از سنگ برای ساختن ابزار استفاده میکردند

ابزار های عصر مفرغ در این دوران انسان از فلز مفرغ برای ساختن ابزرار استفاده میکرده

ابزار های عصر مفرغ در این دوران انسان ها فقط از فلز مفرغ برای ساختن ابزار استفاده میکرده اند

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

حالا سوال اینجا است اگر این سنگ های سوراخ شده جای گنج را نشان میدهد پس در دوره ای که انسان فلز مفرغ و اهن را نمی شناخت چطور طلا و نقره را می شناخته در کل انسانی که فقط سنگ را می شناخته و از ان استفاده میکرده طلا و نقره به چه دردش میخورده ؟

 

سنگ تقویم- بیشتر باستان شناسان بر این باور هستند که این سنگ ها فرا رسیدن فصل بهار را به کشاورزان خبر میداده است

سنگ تقویم- بیشتر باستان شناسان بر این باور هستند که این سنگ ها فرا رسیدن فصل بهار را به کشاورزان خبر می داده

 

تا جایی برسی من نشان میدهد این سنگ های سوراخ دار نشانه گنج نیستند این سنگ ها ی سوراخ دار سنگ تقویم هستند .در شروع فصل بهار مکان خورشید در اسمان به گونه ای است که نور ان از این سوراخ رد شده و مکان خاصی را روشن می کرده و مردم با دیدن روشنایی خورشید در ان مکان خاص متوجه می شدند فصل بهار شروع شده و میتوانند کشاورزی را شروع کنند

ممکن است گاهی در اطراف این سنگ ها گنجی پیدا شود ولی این بدان معنی نیست که این سنگ ها سنگ های دوربین  گنج هستند و حتما مکان گنج را نشان مید هند  .

 

اگر مطالب  بیشتری در این باره جمع اوری کردم حتما به سایت اضافه میکنم